the Panda

Personvern og retningslinjer

Personvernerklæring


Som et godkjent rekrutterings- og bemanningsbyrå gjennom arbeidstilsynet er The Panda AS forpliktet til å følge retningslinjer som beskytter ditt personvern. Vi ønsker å være tydelige på hvilke formål dine personopplysninger blir samlet inn til og hvordan vi behandler din informasjon.Formål


All innsamling og behandling av personopplysninger som utføres av The Panda AS er for å utføre selskapets mål innen rekruttering, bemanning og midlertidige oppdrag. Dersom dette omhandler kandidater, så vil dette være for å avklare kompetanse opp mot eksisterende oppdrag og/eller å ha relevante kandidater opp mot fremtidige oppdrag.Hvilke personopplysninger innhentes


Informasjon som behandles er den informasjonen som 1) er aktivt gitt av vedkommende som registrerer seg på RecMan eller sendes til oss på e-post, 2) annen åpen tilgjengelig informasjon som er relevant (eks. LinkedIn).RecMan


Vi bruker CRM systemet Recruitment Manager for å samle inn og ta vare på nødvendige opplysninger om våre kandidater som er relevante for ansettelse.Behandlingsgrunnlag


Vårt behandlingsgrunnlag av informasjon i våre systemer er samtykkebasert, det vil si at alle som behandles av oss til konkrete oppdrag har gitt sitt samtykke til det.


Før vi har fått et samtykke til behandling vil vi finne kandidater som vi tror at har en interesse av å bli vurdert for oppdraget, og dermed be om aksept for å behandle deres data.Trekk av samtykke


Alle kan trekke sitt samtykke, og dermed få slettet all eller deler av informasjonen som The Panda AS har om seg.


Alle kan be om innsyn i den informasjonen The Panda AS har om seg, og be om retting av den eventuelle dataen dersom noe ikke er korrekt.Deling med tredjeparter


For å legge til rette for effektiv bruk av dine personopplysninger, og for å dele innhold og/eller ressurser med deg, deler vi personopplysningene dine med tredjeparter. Slik deling vil likevel bare skje under følgende omstendigheter:


  • Ansatte i The Panda AS vil ha tilgang til informasjonen som blir samlet på nettsiden avhengig av hvilken informasjon det er snakk om. Eksempelvis vil rekrutteringsrådgivere få tilgang til informasjon som har blitt registrert for å komme i kontakt med deg.

  • Kandidater som har gitt sitt samtykke til å bli behandlet vil kunne presenteres til tredjepart som er vår kunde – oppdragsgiver. Dette vil i praksis gjøres i samråd med kandidat, og kun relevante kandidater presenteres for kunde.

  • Med offentlig myndighet dersom vi mener vi er forpliktet til å gjøre det.Hvor lenge opplysningene oppbevares


Opplysninger oppbevares i systemene så lenge de er oppdaterte, og det er relevant å beholde de. Samtidig har selskapet rutiner på å jevnlig innhente aksept, og dermed slette opplysninger som ikke lenger har aksept.Klagemuligheter


Mener du at dine personopplysninger ikke har vært håndtert på en god måte? Da må du veldig gjerne ta kontakt med oss. Vi besvarer enhver henvendelse seriøst, enten det omhandler sletting, retting o.l., eller det er innspill på måten dette utføres av oss.www.datatilsynet.no


Alle registrerte i vår database har rett til å klage til Datatilsynet på behandling som er i strid med reglene.Vi bestreber oss på å sikre at personopplysningene dine behandles sikkert og i samsvar med disse erklæringene.


The Panada AS         Org.nr. 923 547 886         Filipstad brygge 1, 0252 Oslo         Personvern


© The Panda AS // 2019 - 2020